Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej mri-lab.pl (dalej: „strona internetowa”).

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pomocą niniejszej strony internetowej jest MRI-Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3, lok. TB.02, 20-719 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000984999, NIP: 7123439174, REGON: 522710980, (dalej: „Administrator”).

3. Administrator danych wprowadził wszelkie niezbędne środki w celu ochrony bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane w celu realizacji usług medycznych i świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym;
b) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików „cookies” na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

5. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora. Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz na czas prowadzenia korespondencji w zgłoszonej sprawie. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom rozwiązań oraz innym podmiotom, dzięki którym funkcjonuje niniejsza strona internetowa. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne i niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny. Dane nie są także przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Administrator na stronie internetowej wykorzystuje pliki „Cookies” czyli pliki tymczasowe zlokalizowane i przechowywane wyłącznie na komputerze użytkownika, które dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu internetowego. Mają one za zadanie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bezpieczeństwa danych i monitorowania ruchu użytkowników na stronie internetowej. Użytkownik na możliwość ustawienia preferencji sposobu obsługi plików „Cookies”. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików „Cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki „Cookies”. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółowych informacji na temat plików „Cookies”, dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie „Cookies” przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.