USG Doppler – Lublin

Badanie ultrasonograficzne Dopplera, znane także jako badanie Dopplera lub USG Dopplera, to specjalna odmiana ultrasonografii (aparat USG), która umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Badanie to jest często wykorzystywane do diagnozowania i monitorowania różnych stanów chorobowych związanych między innymi zaburzeniami krążenia krwi, w tym zmian miażdżycowych. USG Dopplerowskie w Lublinie w naszym Centrum Medycznym MRI-Lab to skuteczny sposób na ocenę stanu tętnic i żył w procesie diagnostycznym.

Badanie USG Doppler – na czym polega?

Podczas badania USG Dopplera lekarz (chirurg naczyniowy, radiolog) używa specjalnego urządzenia, zwanego sondą Dopplera, która emituje wysokie częstotliwości dźwiękowe, niesłyszalne dla ludzkiego ucha. W trakcie badania dźwięki te są skierowane w stronę badanego obszaru ciała, w którym konieczna jest ocena drożności żył i tętnic. Fale dźwiękowe odbijają się od krwinek czerwonych krwi krążących w naczyniach krwionośnych. Jeśli krwinki poruszają się w kierunku sondy, dźwięk odbity jest wyższy niż emitowany sygnał. Natomiast gdy krwinki poruszają się z dala od sondy, dźwięk odbity jest niższy. To zjawisko nazywane jest efektem Dopplera.

Lekarz wykonujący badanie Dopplera w Lublinie w naszym Centrum Medycznym może dzięki temu ocenić przepływ krwi oraz stan np. tętnic szyjnych. Badanie to przeznaczone jest do diagnozowania różnych chorób serca i naczyń krwionośnych, takich jak miażdżyca, zakrzepica czy wady serca. Najczęściej badaniu USG Dopplera poddawane są tętnice szyjne, tętnice nerkowe, tętnice podobojczykowe, tętnice kończyn dolnych oraz aorta brzuszna

Centrum Medyczne MRI-Lab w Lublinie: USG Doppler – wskazania

Wskazania do wykonania w USG Dopplera w Lublinie zależą od konkretnej sytuacji klinicznej pacjenta i podejrzewanych problemów zdrowotnych. To narzędzie diagnostyczne pozwala na nieinwazyjną ocenę przepływu krwi i jest często używane jako uzupełnienie innych badań obrazowych, takich jak standardowe USG czy tomografia komputerowa. Decyzję o przeprowadzeniu badania USG w Lublinie podejmuje lekarz na podstawie potrzeb diagnostycznych i klinicznych pacjenta, jednak w naszym centrum nie musisz mieć skierowania – oferujemy bowiem możliwość prywatnych badań dla osób, które chcą sprawdzić swój stan zdrowia lub zauważyły niepokojące objawy.

Główne wskazania to najczęściej:

  • diagnozowanie chorób naczyń krwionośnych,
  • wykrywanie wad serca, pomiar prędkości przepływu przez zastawki serca i ocena funkcji serca,
  • monitorowanie ciąży,
  • ocena stanu tarczycy.

Umów się na wizytę już teraz!