Co to jest rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny to aktualnie najdoskonalsza metoda diagnozowania, która pozwala na ocenę struktur ludzkiego organizmu, a co za tym idzie postawienie trafnej diagnozy oraz wdrożenia efektywnego leczenia. Co ciekawe, w 2003 roku wręczono Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycia, które związane były z badaniami MRI. Czym jest rezonans magnetyczny? Jakie są jego rodzaje? Czym różni się od tomografii komputerowej, z którą często mylą go pacjenci? Wyjaśniamy.

Badanie MRI — co to jest?

Tak jak wspomniano wcześniej, badanie rezonansem magnetycznym (z ang. MRI — magnetic resonance imaging) pozwala na zobrazowanie struktur ludzkiego organizmu, w różnych przekrojach oraz płaszczyznach. Na pacjenta umieszczonego w tubie działa silne pole magnetyczne. Dzięki niemu protony w ludzkim organizmie układają się w określony sposób (równolegle), a sygnał, który powstaje w czasie ich powrotu do energetycznego stanu wyjściowego, wysyłany jest do urządzenia. Za pomocą aparatury jest on przetwarzany na obraz medyczny. Aktualnie rezonans magnetyczny pozwala na uzyskanie nie tylko obrazu 2D, ale także trójwymiarowego, co umożliwia jeszcze lepsze diagnozowanie. Za jego pomocą można wykryć zmiany pomiędzy zdrowymi i zmienionymi chorobowo tkankami. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne dla pacjenta.

Rezonans magnetyczny w naszym Centrum Medycznym MRI-Lab w Lublinie może być wykonany z kontrastem lub bez niego. Substancja podawana jest najczęściej w przypadku konieczności uzyskania bardzo dokładnego obrazu narządów lub tkanek u pacjentów diagnozowanych w kierunku poważnych chorób. Wynika to z faktu, że kontrast czasowo kumuluje się w ludzkim organizmie i wyostrza struktury widoczne na zdjęciu rezonansu magnetycznego.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany jedną z naszych usług. Naciśnij przycisk kontakt i skontaktuj się z nami już dziś!

Rodzaje rezonansu magnetycznego

Badanie rezonansem magnetycznym może być wykonane w różnych sekwencjach. Dzięki zmianom podstawowych parametrów aparatury uzyskuje się odmienne obrazy, które dają różne możliwości diagnostyczne. Wyróżnić można:

  • obrazy T1-zależne, gdzie istota biała jest ukazywana w jasnych kolorach, zaś istota szara ulokowana w jej wnętrzu w ciemnych;
  • obrazy T2-zależne, których efekt jest odwrotny;
  • FLAIR, dzięki której obszary z małą ilością wody mają ciemniejszą barwę, obszary z dużą ilością wody — jaśniejszą;
  • obrazowanie dyfuzyjne, które pozwala na sprawdzenie dyfuzji molekuł wody w tkance.

Rodzaj przeprowadzonego badania dobierany jest na podstawie efektów, które chce się uzyskać oraz schorzenia, które ma być wykluczone lub potwierdzone.

Rezonans magnetyczny a tomografia komputerowa

Tak jak wspomniano wcześniej — wiele osób myli rezonans magnetyczny i tomografię komputerową – różnice między rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową wyjaśniliśmy w innym artykule. Trudno się temu dziwić, ponieważ obydwa z badań pozwalają na nieinwazyjne uzyskanie obrazów wnętrza ludzkiego ciała. Różnią się one jednak wykorzystywanym rodzajem promieniowania. Rezonans magnetyczny wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne wytworzone przez fale radiowe, z kolei tomografia komputerowa opiera się na promieniowaniu rentgenowskim. MRI jest badaniem, które trwa dłużej oraz zazwyczaj droższym. Warto także zaznaczyć, że TK nie jest zalecane w przypadku dzieci, które nie ukończyły 10. roku życia. Z kolei rezonans może być wykonywany bez ograniczeń w tym zakresie.

Ze względu na większą dokładność, rezonans magnetyczny bardzo często wykorzystywany jest jako uzupełnienie tomografii komputerowej. Może być także wykonany zamiast niej. TK nie może jednak być zastąpione przez MRI.