Rezonans magnetyczny głowy — co wykrywa?

W dzisiejszych czasach badania medyczne są coraz bardziej precyzyjne i dostępne dla większej liczby ludzi. Jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych jest rezonans magnetyczny, który pozwala na szczegółowe badanie różnych części ciała, w tym także głowy. Pozwala on na dokładną diagnozę i wdrożenie odpowiedniego leczenia wielu chorób. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu badaniu i wyjaśnimy, co wykrywa rezonans głowy.

Co to jest rezonans magnetyczny głowy?

Rezonans magnetyczny to badanie obrazowe, które charakteryzuje się bezpieczeństwem i nieinwazyjnością. Korzysta z właściwości magnetycznych organizmu, a nie opiera się na promieniowaniu rentgenowskim, co pozwala na jego wykonywanie zdecydowanie częściej niż w przypadku zdjęć RTG lub tomografii komputerowej. Rezonans magnetyczny głowy, mózgu, czaszki może być wykonany bez kontrastu, a także z nim dla uzyskania bardziej szczegółowych wyników badania.

Co obejmuje MRI głowy? Dzięki jego przeprowadzeniu możliwe jest uzyskanie szczegółowego obrazu różnych elementów głowy, takich jak naczynia krwionośne (z naciskiem na duże naczynia wewnątrzczaszkowe tętnicze i żylne), oczodoły, górne drogi oddechowe oraz struktury mózgu (w tym ocena tkanki, która go buduje z uwidocznieniem istoty białej i szarej, a także przysadki, struktur głębokich). MRI pozwala także na ocenę struktur tylnej jamy czaszki, co wynika z braku artefaktów kostnych w tym obszarze.

Jakie są wskazania do badania MRI głowy?

Ze względu na wysoką wrażliwości aparatury oraz szczegółowe wyniki, które można uzyskać dzięki badaniu, istnieje szereg wskazań do wykonania rezonansu magnetycznego głowy. Do najważniejszych zalicza się:

 • idiopatyczne omdlenia,
 • nieprawidłową reakcja na bodźce,
 • ostre bóle głowy, oczodołów, żuchwy i skroni o charakterze uporczywym lub nagłym,
 • problemy z równowagą,
 • stan przed i po operacji neurologicznej,
 • uraz głowy,
 • zaburzenia widzenia nieznanego pochodzenia,
 • zawroty głowy,
 • zmiany w zachowaniu.

Dodatkowo MRI głowy wykonywane jest w przypadku pacjentów, co do których zachodzi podejrzenie, że chorują na chorobę nowotworową mózgu lub doznali udaru.

W zależności od celu badania dobierana jest odpowiednia metoda rezonansu magnetycznego głowy w Lublinie. Wykorzystać można Angio-MR do oceny tętnic i żył, spektroskopię, pozwalającą na diagnozowanie niedokrwienia oraz guzów. Przed zabiegami neurologicznymi często przeprowadza się fMRI.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany jedną z naszych usług. Naciśnij przycisk kontakt i skontaktuj się z nami już dziś!

Co wykrywa rezonans magnetyczny głowy?

Rezonans czaszki, mózgu to sprawdzona metoda diagnozowania szeregu chorób. Bardzo często pozwala na wykrycie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: choroba Alzheimera oraz Parkinsona, a także stwardnienie rozsiane i stwardnienie zanikowe boczne. Ponadto dzięki MRI można zdiagnozować pacjentów z:

 • chorobami i wadami rozwojowymi mózgu oraz przysadki mózgowej,
 • guzami w obrębie głowy i rdzenia kręgowego,
 • padaczką,
 • wodogłowiem,
 • zaburzeniem krążenia czaszkowego,
 • zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zmianami nowotworowymi oraz przerzutami do mózgu.

Co ważne rezonans magnetyczny głowy może być wykonany także u małych dzieci, co znacząco przyspiesza diagnozowanie i rozpoczęcie leczenia, a co za tym idzie, pozwala wygrać z chorobą lub zmniejszyć jej skutki w przyszłości.