Kto może wystawić skierowanie na rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny jest powszechnie stosowana procedurą diagnostyczną, która umożliwia uzyskanie dokładnych obrazów wewnętrznych struktur ciała. Aby poddać się temu badaniu, konieczne jest posiadanie skierowania wystawionego przez odpowiedniego lekarza. W tym artykule omówimy, kto ma uprawnienia do wystawienia skierowania na rezonans magnetyczny, a także czy zawsze jest ono konieczne oraz jak długo ważny jest dokument.

Jaki lekarz wystawia skierowanie na rezonans magnetyczny?

Bardzo często zadawanym przez pacjentów z różnymi schorzeniami pytaniem jest to, od kogo skierowanie na rezonans magnetyczny będzie honorowane. Zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem może być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez NFZ świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także rehabilitacji leczniczej lub opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dokument wystawiany jest przez specjalistę np. neurologa, ortopedę czy kardiologa. W Polsce nieakceptowane jest skierowanie na rezonans od lekarza rodzinnego. Może on jednak pokierować pacjenta do specjalisty, który je wypisze.

Warto zaznaczyć, że skierowanie od prywatnego lekarza na rezonans będzie obowiązywało, jednakże nie będzie ono finansowane przez NFZ — pacjent musi samodzielnie opłacić wykonania badania.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany jedną z naszych usług. Naciśnij przycisk kontakt i skontaktuj się z nami już dziś!

Skierowanie na rezonans magnetyczny — ile ważne?

Bolączką wielu pacjentów są bardzo odległe terminy badań wykonanych w ramach finansowania przez NFZ. Z powodu długiego czasu oczekiwania na nie, skierowania na rezonans magnetyczny nie mają określonego terminu ważności. Są ważne tak długo, jak długo istnieje konkretna potrzeba wykonania badania dla danego przypadku. Warto zaznaczyć, że nie traci ono ważności nawet w przypadku, gdy pacjent nie zgłasza się na badanie w ustalonym terminie. W takiej sytuacji zostaje on jedynie wykreślony z listy oczekujących, ale skierowanie pozostaje w jego posiadaniu i może zapisać się na kolejną wizytę.

Ważne jest jednak, aby skierowanie na rezonans magnetyczny, którego termin został wyznaczony na kolejny rok po wystawieniu dokumentu, zawierało aktualną pieczątkę placówki medycznej potwierdzającą podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czy skierowanie na rezonans magnetyczny jest obowiązkowe?

W przypadku pacjentów, którzy chcą skorzystać ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę jest obowiązkowe. Wyjątek stanowią nagłe wypadki, urazy czy stany zagrożenia życia, gdy konieczne jest natychmiastowe wykonanie badania w celu udzielenia pomocy medycznej — wtedy decyzję o wykonaniu rezonansu magnetycznego podejmuje lekarz zajmujący się pacjentem.

Warto także zaznaczyć, że pacjent ma możliwość przeprowadzenia rezonansu magnetycznego na zasadach prywatnych bez konieczności posiadania skierowania, pod warunkiem że sam określi zakres badania. Co ważne — podczas rezonansu bez skierowana nie podawana jest substancja kontrastująca, która pozwala na uzyskanie dokładniejszych obrazów, co czasem jest niezbędne.